IoT

IoT -maailman ratkaisut nivoutuvat ennakkoluulottamasti yrityksemme palvelutarjontaan. Tämän osa-alueen hyödynnettävyydet ja kapasiteetti ovat vielä monella osa-alueella villejä visioita. Me näemme tässä hienon mahdollisuuden olla kehittämässä, suunnittelemassa ja ratkaisemassa eteen tulevia haasteita mitä moninaisemmissa ympäristöissä.

Tiedon kerääminen erilaisia sensoreita hyödyntäen  järjestelmien ja ympäristöjen valvontaa ja ohjaamista varten on suuri mielenkiinnon kohteemme. Ensimmäiset toimeksiantomme kohdistuvatkin olennaisesti näiltä osin IoT-maailman pyörteisiin.

Ota yhteyttä ja haasta meitä etsimään toimivat ratkaisut.

TimoMobile: +358 40 86 26 962

e-Mail: timo@hyperconnection.fi