Konsultointia digitalisaation turvalliseen lisäämiseen

Tämän päivän trendinä on voimakkaasti hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia liiketoimintojen kehittämisessä. Samalla eteen tulee usein nykyisten toimintaympäristöjen vanhakantaisuus ja sopimattomuus. Nykyisin törmätään vielä helposti erilaisiin järjestelmiin, joissa ohjaus tehdään, jos ei analogisesti, niin vähintään puolianalogisesti. Jossain toiminnassa mekaaninen, ihmisvoimin toteutettava kytkimen painallus voi olla vielä perusteltuakin, mutta älykkäiden järjestelmien luomia mahdollisuuksia kannattaisi pohtia tarkkaan, sillä aivan jokaisessa paikassa näin ei enää tarvitsisi olla.

Tekoäly antaa meille huimia näkymiä siitä millaisiksi erilaiset toiminannohjausjärjestelmät voivat parhaimmillaan tulla. Tuleminen joksikin toki vaatii erinomaisen ymmärryksen järjestelmän toiminnasta ja siitä miksi järjestelmä ylipäätänsä on toiminnassa – onneksi tämä tieto yleensä löytyy ”omasta takaa”. Tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta digitalisaation lisääminen tällaisiin ympäristöihin on varmasti toimintaa tehostava ja uusia ulottuvuuksia mahdollistava toiminne. Prosesseja voidaan tehostaa, hyötysuhteita parantaa ja hävikkiä pienentää. Tänä päivänä näiden tulee olla jokaisen eteenpäin katsovan yrityksen perusajatus ja lähtökohta toiminnalleen.

Kolikolla on toki aina kaksi puolta. Kun lähdemme viemään järjestelmiä ja toimintaa kohti digitalisoitua maailmaa, esiin nouseen hieman erilaiset uhkakuvat kuin menneinä vuosina. Herää kysymyksiä, onko tietoa vain omissa näpeissä, kuka tietää minne data tallennetaan, ja kuka sitä hallinnoi ja hyödyntää? Näiden suhteen tietoturvan merkitystä ei voi väheksyä. Usen näitä tilanteita pohtiessa ajatus karkaa pelkästään siihen kuinka laite ja laitteistotasolla turvaamme toimintaa? Vaihtoehtoja pohtiessamme huomaamme että markkinat ovat pullollaan erilaisia, toinen toistaa pätevämpiä tietoturvakomponentteja, ja se on hyvä se! Kaiken tämän teknisen kehityksen perässä kannattaa myös huomioida se kuinka muu, hieman inhimillisempi, maailma toimii? Kuinka olemme ohjeistaneet ja kouluttaneet työntekijämme, kuinka prosesseissa on huomioitu erilaisia skenaarioita, ja olemmeko tehneet plänin siitä mitä sitten tehdään jos sittenkin jotain ikävää tapahtuu, ja ennenkaikkea löytyykö tietoa myöhemmin siitä että mitä silloin tehtiinkään kun näin pääsi käymään? Samalla kun luomme ja mahdolistamme digitalisaatiota, avaamme väylän kohonneelle tietoturvariskille. Riskien kohoamista ei kannata lakaista maton alle, vaan tarttua toimeen ja pohtia jo ennalta kuinka haasteet taklataan ja estetään.

Tässä kohtaa nostan esiin sanan konsultointi. Muutaman päivän tai viikon selvitystyöllä voidaan helposti ehkäistä ikäviä tilanteita, muun toiminnan tehostamisen lisäksi. Jokaisessa yrityksessä tulisi olla taho, joka aktiivisesti seuraa tieto- ja yritysturvallisuuden perään. Aina tämä ei tietenkään ole mahdollista ”kokoaikaisena” resurssina, onneksi apuvoimia on saatavilla. Konsultointi sopii erinomaisesti esimerkiksi tietoturva-analyysien toteuttamiseen, järjestelmien päivittämistarpeen kartoittamiseen ja toimintaympäristöjen digitalisaation lisäämiseen. Hyvässä konsultoinnissa realististen uhkakuvaskenaarioiden luominen on hyvän toiminnan edellytys ja auttaa ympäristöissä toimivia hahmottamaan varautumistarpeet helpommin. Onnistuneessa konsultoinnissa nykytilasta on saatu selkeä kuva, kehitystarpeet on tunnistettu ja kehitystarpeiden toteuttamiseksi on luotu selkeät stepit. yhtenä haukkauksena koko asian haltuun ottaminen voi olla iso pala, mutta sopivan kokoisiksi tehtäviksi asiat palasteltuna koko kakku tuleekin syötyä lähes huomaamatta.

Jos tarvitsette toimintanne tueksi asiansa osaavia, laajan kokemuksen omaavia asiantuntijoita, niin ollaan yhteydessä ja katsotaan voimmeko me auttaa teitä näiden asioiden kuntoonsaattamisessa!

Timo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.