Case Vastaamo


Joskus toivoisi ennustuksissaan olevansa väärässä, varsinkin uhkakuvien osalta jotka nousevat mieliin, kun uusia tietoturvahyökkäyksiä ja -loukkauksia uutisoidaan toteutetun.

Ei ole kuin muutama päivä kun kirjoitin sivuillamme

artikkelin, jossa käsittelin tietourvallisuuteen liittyviä asioita.

On raadollista huomata kuinka jonkun asian pettäessä kärsijänä tulee olemaan lähes aina se heikoin ja syyttömin osapuoli.
Vastaamon kaltaisissa tapauksissa kiristys kohdistuu tavan kansalaisiin, jotka ovat luottaneet. Tämä luottamus saa taas liian kovia iskuja kasvoilleen.
Mitä voimme tehdä, tyydymmekö kohtaloomme vai käärimmekö hihat?
Väitän että tehtävissä on hyvin paljon, niin yritysten kuin tavan kansalaisenkin toimesta – toki vuosien saatossa on paljon tehtykin, jatkuva kilpajuoksu ei tosin anna koskaan rauhaa.

Yritysten itsessään on viimeistään nyt syytä herätä tähän maailmaan ja ottaa lusikka kauniiseen käteen.
Keinoja meillä on, mutta onko halua toteuttaa asioita, osataanko ajatella sitä mikä lopulta maksaa? Muutaman tonnin investointi nyt, vaiko liiketoiminnan loppuminen puolen vuoden päästä? Näillä on hinnassa aikamoinen ero!
Saati jos tilanne eskaloituu jonkun henkilökohtaiseksi tragediaksi, kuten nyt Vastaamon tapauksessa näyttäisi käyvän – ei tule olemaan halpaa sekään.

Mitä on tehtävissä?

Nykyaikainen digitalisoitunut maailma antaa valtavasti mahdollisuuksia, ja vapauksia, mm. tehdä työtä paikkariippumattomasti.
Uskon että valtaosalle ihmisistä tämä on luontevaa ja varsin toivottava toimintamalli. Samalla kun olemme luoneet liikkumisenvapauden,
olemme antautuneet suurelle määrälle erilaisia uhkatekijöitä, joita maailma on pullollaan. Näitä uhkatekijöitä löytyy monesta suunnasta, niin sieltä verkon syövereistä kuin
tilaturvallisuuteen liittyvistä haasteista, ja erityisesti myös meidän jokaisen omista toimintamalleista. Kiteyttäisin asian pääteemoihin: laitteet, yhteydet, tilat ja ihmiset.
Näistä muodostuu lopulta hyväksytyt toimintamallit – joita noudattaen selviämme todennäköisemmin kuivin jaloin. Varautumista on mietittävä ennakkoon, online
ja ennenkaikkea myös tilanteisiin jossa jotain ikävää on päässyt tapahtumaan.

Liikkelle lähtöä helpottaa varmasti se että asettaa peruskysymyksiä listalle. Mitä, kuka, miksi ja missä -kysymykset auttavat jo hyvin alkuun pääsemisessä. Näistä vastauksista johdatellen, jokainen liiketoimintansa tunteva vastuullinen pääsee alkuun ja juonesta kiinni siitä mistä tässä oikeasti onkaan tieto-/kyberturvallisuuden osalta kyse? Mitä meidän on huomioitava toiminnoissamme, mitkä asiat rajoittavat tekemistämme ja mitkä antavat mahdollisuuksia.
Tällainen pohdinta auttaa ymmärtämään niitä olennaisia asioita joita meidän on huomioitava. Tämän jälkeen hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella asiat alkavat loksahtelemaan paikalleen, asioista alkaa muotoutumaan automaatioita ja prosesseja, jotka itse itseään parantaen nostavat toiminnan varmuutta ja laatua.
Lopulta on saavutettu hyväksyttävä taso, jossa jäännösriski on mahdollisimman pieni. Jäännösriski on asia jota ei käytännössä saa poistettua kokonaan, tai käytännön toiminta menee varsin haasteelliseksi.

Käytännössä ”nollatason” jäännösriski on toiminnaltaan jotain muuta kuin mihin yritysmaailman tai peruskansalaisen toiminta on järkevästi toteutettavissa.

Erilaisia keinoja asioiden parantamiseksi on useita, seuraavassa hieman pohdintaa siitä mistä voisi lähteä liikkeelle.
Moni voi miettiä sitä millaisissa tiloissa toimimme, tai millaisissa tiloissa työntekijät toimivat kun eivät ole yrityksen tiloissa? Tiedon käsittelyn ja säilyttämisen osalta voisi esimerkiksi lähteä pohtimaan sitä miten kansallinen ohjeistus (tietoturvaluokittelu), ja niiden eri tasot, ohjaavat toimintaa, oli sitten kyse tiedon tallentamisesta, siihen pääsystä tai sen käsittelystä.

Kyseinen tiedonluokittelu on lähtökohtaisesti tehty viranomaistoimintaa varten
mutta näihin määrittelyihin nojautuminen ei ole haitaksi yrityksillekään. Valitettavasti tänä päivänä edelleen monissa yrityksissä tietoa ei osata luokitella. Sähköposteissa
kriittinen tieto kulkee yhtä vapaana kuin vitsipalstan sivuilta kerätty päivän kevennys – ei ehkä aina ihan VAHTI-ohjeistuksen mukaista? Kokonaiskuvan Näkemyksen laajentamiseksi voi tutustua vaikkapa KATAKRI- ja PITUKRI-ohjeistuksiin.
Nämä toki ovat asioina yleensä sivussa yrityksen päätoimialasta, jolloin näistä asioista huolehtiminen kannattaa jättää alan yritysten käsiin. Jyvällä toki kannattaa olla, jotta toimintaa osaa peilata suhteessa oman yrityksen toimintaan.

Tietoturvallisuuden parantamiseksi on siis paljon paikkoja jossa nostaa rimaa. Tietoturvan- tai kyberturvan ei tarvitse olla asoita vaikeuttava asia, vaan kyllä se on syytä nähdä asioiden mahdollistajana, niin kotona, yrityksissä ja työpaikoilla.

Jokaisen ei tarvitse olla ”tietoturvatohtori”. Siksi on meitä alalla toimivia yrittäjiä, jotka autamme teitä ja olemme tukenanne. Kiteyttäisin asian niin että sipulin sisällä on helppo hengittää – ja yhdessä löydämme keinot suojata toimintaamme.

Timo

Kyberturvallisuus – mistä tulee, minne menee?

Tämän hetken maailma on digitalisaation täyttämää, ja yhä vahvemmin siihen suuntautuvaa toimintaa. Itse digitalisaatio on mahdollistaja, jolla saavutamme arjen sujuvuutta, luomme tehokkaita toimintamalleja ja vakaana pyrkimyksenä tavoittelemme kustannustehokkuutta. Oli sitten kyseessä yksittäinen kansalainen tai yritys.

Suomessa, moneen muuhun maahan verrattuna on vahvoja etuja digitalisaation saralla. Yksistään maantieteellinen rakenteemme, pitkine etäisyyksineen ja harvaan asuttuna maana on toiminut tehokkaana ajurina kohti digitaalisia palveluita, jo yksinkertaisesti tämä on Suomen valtti globaalissa kilpailussa. Meillä on osaamista, ja ymmärrystä, ja osaamme mallikkaasti hyödyntää sitä. Kaiken tämän taustalla on vahva osaaminen, panostukset koulutukseen ja tutkimustyöhön ja ehkäpä suomalainen luonne pyrkiä korkean teknologian osaajiksi.

Kaiken toiminnan taustalla meillä on huomioitu ja mikä hienoa, huomioidaan entistä enemmän kyberturvallisuusasiat. Puhutaan sitten tietoturvasta, joka tunnistetaan enemmänkin ”perinteisenä” tietoliikenneverkkojen turvallisena käyttönä, tai sitten laaja-alaisempana pohdintana kokonaisvaltaisesta kyberturvallisuudesta ja kybersietoisuudesta. Nykyisin ei voi olla törmäämättä, päivittäin, erilaisiin uutisointeihein jotka liittyvät Cyber Securityn aihealueeseen. Usein näissä keskusteluissa ja uutisoinneissa puhutaan jo globaaleista toiminnoista, valtioiden välisistä aktiviteeteista, niin hyvässä kuin pahassa. Mutta ei sovi unohtaa että se koskee meitä jokaista kansalaista, sekä niin pientä kuin suurta yritystä.

Kyberin osalta ei oikeastaan ole enää olemassa elämän osa-aluetta, johon tällä ei olisi suoraa vaikutusta toimintaamme. Äkkiseltään arjen normaaleissa toiminnoissa en tunnista montaakaan, jos yhtään, toimintoa jossa ei olisi jossain kohtaa mietitty kyberturvallisuuden näkökulmaa. Esimerkiksi kaupassa käynti, siellä maksuliikenteen hoitaminen, erilaisten digitaalisten palveluiden käyttäminen verkossa, vaikka viranomaisten suuntaan, jo television katselukin tänä päivänä on jo suoraan tekemisissä kyberturvallisuuteen liittyvien asioiden kanssa. Liikkuessamme älylaite taskussa, olemme jatkuvassa yhteydessä ympäröivään maailmaan digitaalisesti, tämä vaatii myös kyberturvallisuuden huomioimista. Suurimmalla osalla älylaitteiden käyttäjistä laitteista löytyy sovelluksia asennettuna joilla voi hoitaa vaikkapa pankkipalveluita. Tälliöin varmasti toivomme että palvelun tarjoajan puolella olisi kyberturvallisuusasiat huomioitu ja toteutettu, ja itsekkin olisimme kartalla siitä mitä älylaitteeemme touhuaa. Ja tämä kaikki vain näin yksittäisen henkilön näkökulmasta ajateltuna. Siirryttäessä pohtimaan sitä mitä tämä yrityksiltä vaatii, onkin moninkerroin haastavampaa ja työllistävämpää. Jopa koko yrityksen toiminnan jatkuvuus voi riippua siitä kunka hyvin kyberturvallisuus on huomioitu.

Onneksi meillä Suomessa on innovatiivisia yrityksiä, jotka ottavat asian vakavasti ja toimivat kehityksen vetureina. Ja mikä hienoa, myös valtiovalta on jo hyvän aikaa ymmärtänyt tämän puolen merkityksen ja panostuksia tutkimukseen ja koulutukseen on toteutettu, joskin lisäpanostuksiakin varmasti myös tarvitaan. Vaikka yritysten tehtävä on aidosti kilpailla markkinoilla, meillä suomessa on myös hyvää yhteistyötä yritysten välillä, jonka avulla tätä Suomi Oy:tä viedään kyberturvallisuuden saralla eteenpäin. Kannattaa tutustua mm. Business Finlandin hankkeisiin, kuten:

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2020/laajassa-post-quantum-cryptography–hankkeessa-kehitetaan-kvanttiturvallista-salausteknologiaa/

jossa mm. erilaisia salausteknologioita kehitetään tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen. Asiat eivät aina ole selkeitä, eivätkä ainakaan yksinkertaisia, mutta yhteistyössä on voimaa!

Ollaanpa kuulolla, ja jos yrityksenne kyberturva-asiat pohdituttavat niin ratkaisut kyllä löytyvät, olivat ne sitten laitteisiin liittyviä, tai toimintamalleihin liittyviä. Näitä on hyvä tasaisin väliajoin pollata läpi ja pohtia sitä ollaanko meillä ajantasalla vai olisiko syytä tehdä jotain?

Kyberturvallista syksyä toivotellen

timo

Konsultointia digitalisaation turvalliseen lisäämiseen

Tämän päivän trendinä on voimakkaasti hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia liiketoimintojen kehittämisessä. Samalla eteen tulee usein nykyisten toimintaympäristöjen vanhakantaisuus ja sopimattomuus. Nykyisin törmätään vielä helposti erilaisiin järjestelmiin, joissa ohjaus tehdään, jos ei analogisesti, niin vähintään puolianalogisesti. Jossain toiminnassa mekaaninen, ihmisvoimin toteutettava kytkimen painallus voi olla vielä perusteltuakin, mutta älykkäiden järjestelmien luomia mahdollisuuksia kannattaisi pohtia tarkkaan, sillä aivan jokaisessa paikassa näin ei enää tarvitsisi olla.

Tekoäly antaa meille huimia näkymiä siitä millaisiksi erilaiset toiminannohjausjärjestelmät voivat parhaimmillaan tulla. Tuleminen joksikin toki vaatii erinomaisen ymmärryksen järjestelmän toiminnasta ja siitä miksi järjestelmä ylipäätänsä on toiminnassa – onneksi tämä tieto yleensä löytyy ”omasta takaa”. Tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta digitalisaation lisääminen tällaisiin ympäristöihin on varmasti toimintaa tehostava ja uusia ulottuvuuksia mahdollistava toiminne. Prosesseja voidaan tehostaa, hyötysuhteita parantaa ja hävikkiä pienentää. Tänä päivänä näiden tulee olla jokaisen eteenpäin katsovan yrityksen perusajatus ja lähtökohta toiminnalleen.

Kolikolla on toki aina kaksi puolta. Kun lähdemme viemään järjestelmiä ja toimintaa kohti digitalisoitua maailmaa, esiin nouseen hieman erilaiset uhkakuvat kuin menneinä vuosina. Herää kysymyksiä, onko tietoa vain omissa näpeissä, kuka tietää minne data tallennetaan, ja kuka sitä hallinnoi ja hyödyntää? Näiden suhteen tietoturvan merkitystä ei voi väheksyä. Usen näitä tilanteita pohtiessa ajatus karkaa pelkästään siihen kuinka laite ja laitteistotasolla turvaamme toimintaa? Vaihtoehtoja pohtiessamme huomaamme että markkinat ovat pullollaan erilaisia, toinen toistaa pätevämpiä tietoturvakomponentteja, ja se on hyvä se! Kaiken tämän teknisen kehityksen perässä kannattaa myös huomioida se kuinka muu, hieman inhimillisempi, maailma toimii? Kuinka olemme ohjeistaneet ja kouluttaneet työntekijämme, kuinka prosesseissa on huomioitu erilaisia skenaarioita, ja olemmeko tehneet plänin siitä mitä sitten tehdään jos sittenkin jotain ikävää tapahtuu, ja ennenkaikkea löytyykö tietoa myöhemmin siitä että mitä silloin tehtiinkään kun näin pääsi käymään? Samalla kun luomme ja mahdolistamme digitalisaatiota, avaamme väylän kohonneelle tietoturvariskille. Riskien kohoamista ei kannata lakaista maton alle, vaan tarttua toimeen ja pohtia jo ennalta kuinka haasteet taklataan ja estetään.

Tässä kohtaa nostan esiin sanan konsultointi. Muutaman päivän tai viikon selvitystyöllä voidaan helposti ehkäistä ikäviä tilanteita, muun toiminnan tehostamisen lisäksi. Jokaisessa yrityksessä tulisi olla taho, joka aktiivisesti seuraa tieto- ja yritysturvallisuuden perään. Aina tämä ei tietenkään ole mahdollista ”kokoaikaisena” resurssina, onneksi apuvoimia on saatavilla. Konsultointi sopii erinomaisesti esimerkiksi tietoturva-analyysien toteuttamiseen, järjestelmien päivittämistarpeen kartoittamiseen ja toimintaympäristöjen digitalisaation lisäämiseen. Hyvässä konsultoinnissa realististen uhkakuvaskenaarioiden luominen on hyvän toiminnan edellytys ja auttaa ympäristöissä toimivia hahmottamaan varautumistarpeet helpommin. Onnistuneessa konsultoinnissa nykytilasta on saatu selkeä kuva, kehitystarpeet on tunnistettu ja kehitystarpeiden toteuttamiseksi on luotu selkeät stepit. yhtenä haukkauksena koko asian haltuun ottaminen voi olla iso pala, mutta sopivan kokoisiksi tehtäviksi asiat palasteltuna koko kakku tuleekin syötyä lähes huomaamatta.

Jos tarvitsette toimintanne tueksi asiansa osaavia, laajan kokemuksen omaavia asiantuntijoita, niin ollaan yhteydessä ja katsotaan voimmeko me auttaa teitä näiden asioiden kuntoonsaattamisessa!

Timo

Lisää tietoturvaa

Testattua totuutta ja turvattomuuden tunnetta. Tällaiselta ajatukselta ei voi välttyä kun tuli lukaistua Ylen teettämän, kiinteistöautomaatioon kohdistuvan hakkerointitestin tulokset https://yle.fi/uutiset/3-10669307 . Olen joskus aiemmin julkaissut alla olevan tekstin LinkedIn:ssä, ja alla teksti uusintana jotta totuus ei unohdu, onhan kertaus aina opintojen äiti.

Tänä päivänä keskustelu tietoturvan ympärillä korostuu toistuvasti ja nousee päivittäin esille. Nykyiset trendit ohjaavat meitä yhä dynaamisempiin ympäristöihin, joissa dataa käsitellään, kerätään ja tallennetaan analysoitavaksi. Saatujen tietojen pohjalta tehdään yhä merkittävämpiä liiketoimintoja tukevia ratkaisuita. Tätähän se digitalisaation yksinkertaisesti kuvattuna on ja sen se mahdollistaa.

Samalla uhkakuvat ja riskit siitä, että tietoon päästään kiinni sieltä mistä siihen ei haluta päästävän, oli sitten kyseessä reaaliaikaiset ohjaus- tai valvontatiedot tai analysoitavaksi kerätty ja tallennettu data, kasvavat päivä päivältä.

Ensimmäinen vaihtoehto, eli välittömästi realisoituva riski, luo ympäristöihin välitöntä epävakautta, vahinkojen syntyminen on tällöin reaaliaikaista. Kukaan meistä ei halua lukea uutisia joissa jokin, vaikkapa automaatiota hurjasti hyödyntävä ydinlaitos ajautuisi epävakaaseen tilaan, aiheuttaen merkittäviä palveluhäiriöitä tai turvallisuuteen liittyvien uhkariskien realisoitumisia. Minä haluan, ja varmaan moni muukin, että vaikkapa sähkölaitos pystyy täyttämään lupauksensa ja töpselistä tulee virtaa 24/7. Haluan katsoa tv:tä juuri silloin kun se minulle sopii tai lämmittää saunani kun varpaitani paleltaa. Näitä laatutekijöitä ei saa kukaan pilata huonolla tietoturvalla.

Pidemmässä juoksussa, jos murtautumisia ja datan korruptoitumisia ei havaita ja osata tulkita dataa hyödyntävän organisaation toimesta, aiheuttaa tämä monenlaisia ongelmia tuotteelle tai palvelulle. Pahimmillaan, tai parhaimmillaan, kyseisenlaiset murtautumiset ja ”ilmaisen” tiedon saamiset, esimerkiksi kilpailevan yrityksen käyttöön, aiheuttavat murtautumiskohteena olleelle taholle merkittävät haitat ja saavutettujen kilpailuetujen menetykset. Myös mahdollisuus jossa korruptoimalla kerättyä dataa, aiheutetaan merkittäviä haittoja toimintaansa kehittävälle yritykselle pitkällä aikavälillä, on olennainen palveluita ja tuotteita heikentävä asia!

Saadun tiedon pohjalta tehdään yhä merkittävämpiä liiketoimintaa tukevia ratkaisuita

Onko organisaatiollasi riittävä edellytykset varmistua siitä, että tietoturva on riittävällä tasolla? Toki on hieman haasteellista määritellä riittävä taso, koska aina toimintaan jää jonkinlaisia uhkatekijöitä, vaikka ihan vaan inhimillisiä erehdyksiä. Lähtökohtaisesti kuitenkin jokaisessa organisaatiossa tulisi kyetä arvioimaan se mitä tietoa kenelläkin on oikeus nähdä ja käsitellä, mistä tietoihin pääsee käsiksi ja kuinka toiminta havainnollistetaan erilaisina jälkinä logeissa tai reaaliaikaisena seurantana.

Tietoturva-asioiden ympärille on rakentunut erilaisia viitekehyksiä, joissa pyritään ratkaisemaan eteen tulevia haasteita ja antamaan toiminnalle hyviä suuntaviivoja. Se onko viitekehyksen malli kovin paradigmaattista vai enemmän kriittiseen teoriaan pohjautuvaa vai jotain näiden väliltä ei kannata pitää mielestäni tietoturva-asioissa toisiaan poissulkevina tekijöinä. Todennäköisesti tietoturvatoiminnoissa näiden ajatusmallien yhdistämisillä päästään sopivimpiin toimintamalleihin, juuri tämän yrityksen kannalta hyvään lopputulokseen, jossa toiminta säilyy sujuvana mutta samalla olemme pystyneet varmistamaan riittävän, eli hyväksytyn, tietoturvatason.

Meidän jokapäiväistä toimintaamme ohjaa ja meille palveluita tuottavat erilaiset palvelut, jotka sisältävät logiikoita, sensoreita, ohjelmistoja ja tietoliikenteen laitteita, jolloin näistä kokonaisuuksista muodostuu aina jonkin sortin seuranta- tai ohjausjärjestelmä arkeamme helpottamaan. Ohjaus ja tilatietoa eli I/0 -tietoa liikkuu mahdoton määrä ympärillämme ja se tietomäärä lisääntyy kovalla vauhdilla, ja jatkuvasti.  Tällöin on hyvä muistaa tietoturva ja sen merkitys jokaisella kerroksella.

I/0 -tietoa liikkuu mahdoton määrä ympärillämme ja se tietomäärä lisääntyy kovalla vauhdilla, ja jatkuvasti

Teollisissa ympäristöissä, joissa on perinteisiä automaatiojärjestelmiä, tietoturvan merkitys on korostunut huomattavasti viime vuosina ja tämä kehitys ottaa roolia yhä enemmän. Olen päässyt hyvin usein keskustelemaan toteutuksien yhteydessä tietoturvasta, sen merkityksestä ja korostuvasta vaikutuksesta. Vielä tänä päivänä keskustelun pääpaino yleensä kuitenkin on siinä, miten data kerätään, miten ja millaisia raja-arvoja toiminnoille asetetaan, millaisia laitevalintoja olisi hyvä hyödyntää jne. Tätä se toiminta tietenkin pohjimmiltaan on ja näillä tiedoilla itse palvelu tai tuote toteutetaan. Merkitys sille kuka, miten, mistä, miksi ja milloin toimintaa ohjaa vaatii kriittisen tietoturva-ajattelun huomioimisen. Enää ei riitä se että verkkoon kiinnitetään erilaisia sensoreita tai ohjaus- ja valvontaelementtejä, jotka avoimina huhuilevat pitkin internetin ihmeellistä maailmaa, ilman tietoturvaa. Nykyisin ymmärrys kokonaisuuden tietoturvallisesta hallinnasta korostuu enenevissä määrin eri toiminnoissa. Välillä on hyvä myös miettiä skenaarioita mitä tapahtuu, jos jotain kuitenkin tapahtuu, kuinka toiminta palautetaan ja miten tämä jatkossa estetään. Joskus kun rapatessa tahtoo kuitenkin välillä roiskua.

Tietoturvaa voidaan toteuttaa monella tasolla, aina fyysisestä loogisen tason tietoturvaan ja hyvinkin käyttäjätasoisten menetelmien hyödyntämiseen. Se miten teidän kannattaa tietoturvaa huomioida ja hyödyntää, voi joskus olla haasteellista ratkaistavaksi. Näissä tilanteissa me voimme tukea teitä ja lähteä yhdessä kanssanne pohtimaan sitä, kuinka tietoturvaa yrityksissänne olisi hyvä kehittää ja hyödyntää. Uskomme että meillä olisi ratkaisukyvykkyyttä hyvinkin eriskummallisiin tilanteisiin, perinteisiä ratkaisuita unohtamatta. Ollaan yhteyksissä, tietoturvallisesti tietenkin. Are you ready for rumble?

t:timo

Timo Paananen CEO, Partner

Visuaalista ilmettä – Logo

No niin, vastaperustetun yrityksen toiminnan rakentamisessa on kaikenlaista puuhasteltavaa, suurin osa varsin mielenkiintoisia asioita. On viranomaismääräysten täyttämistä, pankki- ja vakuutuspalveluiden kilpailuttamista, siinäpä ne oikeastaan ”pakolliset” on, toki tärkein on se asiakassuhteiden luominen ja hankkiminen – olla lupausten ja luottamuksen arvoinen.

Sitten on näitä, oikeastaan vapaaehtoisia mutta itseään kunnioittavalle yritykselle hyvin tärkeitä asioita. Keksi osuva nimi, mieti miten lähdet web-sivujen kanssa liikkeelle, mikä on yrityksen ”värimaailma” ja mitä sillä haluat viestiä. Äkkiseltään voisi ajatella että mm. logo on yksi sutaisu, vähän värikynää ja paperia, niin siitä se syntyy. Jossain tapauksissa näin voi olla, joillekin visuaalisen maailman rakentaminen on helppoa, joillekin hieman haastavampaa. Itselle tämä oli ehkä molempia. Erilaisia versioita logosta liikkui vaikka kuinka, väreissäkin mentiin laidasta laitaan. Lopulta sitä silmä sitten alkaa pysähtymään johonkin malliin enemmän kuin toisiin, ja se on siinä sitten.

Osakeyhtiöllä tulee olla hallitus.  Itseään kunnioittava hallitus ottaa homman vakavasti, seuraa tilannetta tiukasti, ajaa omistajien tahtoa, haastaa ja sparraa. Meillä myös ja meillä myös hallitus pääsi sanomaan painavan sanansa siihen onko logo käyttökelpoinen – hyväksyntä tuli ja tällä nyt lähdetään liikkeelle, olkaa hyvä 🙂

Tilastoja ja näkyvyyttä

Muutama päivä sitten julkasimme web-sivuistamme ensimmäisen version. Kyseessä siis todellakin ensimmäinen versio. Lähtökohtana oli että sivut saadaan auki, yhteystiedot löytyvät, ja perusajatus siitä mitä tehdään löytyy. Säätämään kyllä pääsee, kunhan ensin vähän hahmotellaan.

Ensimmäinen reaktio on kuitenkin ollut positiivinen. Some:n maailmassa ”uutinen” huomattiin yllättävän laajalti. Julkaisua LinkedIn:ssä web-sivujen avaamisesta on käytä tsekkailemassa pitkälti toista tuhatta kertaa ja henkilötasolla katselijoita on jo yli 400 henkilöä. Nämä luvut siis tulevat tuolta LinkedIn:n tilastoista, tiedä sitten kuinka todenperäisiä ne ovat? Katselijat ovat pääasiassa isoista kaupungeista, joitakin katselijoita on löytynyt hieman pienemmiltä paikkakunnilta ja onpa näköjään tutustuttu aiheeseen rajojen ulkopuoleltakin.

Ja muutama kommentti ja parannusehdotuskin on jo tullut, kiitos näistä, kaikki kehittävä palaute on tervetullutta 🙂

 

-timo

 

Hyper elokuussa 2018

Kotisivujen tekeminen on lopulta varsin puuhakasta ja antoisaa hommaa, vihdoista viimein olemme saaneet perustiedot nettiin, johan tuohon ”under construction” sivuun alkoi ns. kyllästyä. Sivut varmasti elävät lähitulevaisuudessa 😉

Näiltä sivuilta siis jatkossa informaatiota siitä mikä ”Hyper” on, keitä me olemme ja mitä teemme.

Hyper Connection Oy on perustettu kesä-heinäkuun vaihteessa 2018. Toki tätä ennen ajatus on muhinut mielessämme pitkään. Tarpeeksi kauan kun asioita pohtii, niin jossain vaiheessa asiat alkavat loksahtelemaan paikalleen ja konkreettiset toimenpiteet realisoituvat.

Hyper Connection Oy:n taustalta löytyy pitkän linjan kokemus automaatiosta, sähkötekniikasta, tietoliikenteestä ja oikeastaan IoT:stä, jo ennen kuin ”IoT” on terminä löytänyt puhekielessä kansan pariin.

Mutta, ei muuta kuin tutustumaan sivuihin ja sisältöön…

-timo